intuitionsutbildning

Reflektion

”Jag tror vi ser en kraftfull rörelse mot stillhet växa fram mitt ibland oss.
Det är en naturlig respons till ett samhälle som kräver alltmer av oss mentalt och känslomässigt. Vi behöver helt enkelt stillheten för att kunna behålla vår inre glädje och kreativitet.  Jag tror också den gamla tanken om att ”Fred börjar i vårt eget inre” aldrig varit så aktuell som nu. Utan självinsikt förlägger vi våra inre olösta dramer på omvärlden. Vilket alltid skapar dåliga resultat på alla nivåer.

Som ett bidrag till denna rörelse mot insidan känns det oerhört roligt att kunna erbjuda denna nya utbildning. Målet är fria, medvetna Stillhetslärare som inspirerar till själsro.”

Tomas Frankell

 

 

Meditationslärarutbildning

Malin Berghagen

Med Malin Berghagen och Tomas Frankell i samarbete med Tofta Retreat.

Fem moduler under ett år - totalt 19 dagar.

Datum:

26-29 augusti

7-10 oktober

3-5 december

20-23 januari (2022)

17-20 mars (2022)

I ett samhälle med ett ständigt ökande informationsflöde blir stunder av stillhet allt viktigare. Vi behöver perioder av återhämtning för att skapa mening av allt vi möter i vardagen. Därför ser vi också ett ständigt ökande behov av meditation och retreats i samhället.
Vår multikulturella tid erbjuder oss fantastiskt nog mängder av meditationstekniker för att behålla balans i livet. Många av dessa har utvecklats under århundraden inom olika traditioner runtom i världen och är idag tillgängliga för oss alla.

Under denna spännande och rika utbildning lär du dig enkla meditationstekniker för egen fördjupning och för framtida arbete som vägvisare för andra. Det innebär konkret att vi övar på:

 • stillhet och utvecklar egenskaper som självacceptans
 • vikten av att odla uthållighet, vänlighet och självrespekt
 • bevittnande och kontinuitet
 • fokuserad uppmärksamhet och hur man stillar sinnet
 • utveckling av vår intuition
 • att lära oss särskilja inre vägledning från gamla mönster och
 • reaktiva röster i sinnet
 • vad det innebär att vara lärare i en ny tid
 • hur man bibehåller energin i en grupp
 • hur man som lärare förbereder sig för en lärares fallgropar

Tekniker vi använder:

 • Meditation
 • Mantra- och sångmeditationer
 • Visualiseringsövningar
 • Andningsmeditationer
 • Vandringsmeditationer
 • Fråge- och affirmerande meditationer

Ett annat viktigt fokus under vår gemensamma resa handlar om pedagogik och vad lärarrollen innebär. Du ges möjlighet att pröva lärarrollen och få feedback från deltagare och lärare.

OBS! Certifiering

Efter genomförd utbildning ges du ett intyg/diplom som beskriver de olika moment som ingått i utbildningen.

 

 

Kostnad

Utbildningskostnad totalt:
27 500 kr inkl. moms
Kost och logi tillkommer

Dina lärare under utbildningen

Malin Berghagen är en stor inspiratörer och har hon skrivit fem böcker om yoga och hälsa.

Tomas Frankell började undervisa under 1980-talet och har drivit ett flertal forum för livsfrågor som t ex Café Vega, Cafe Pan och Deva center och är även författare till fyra böcker om intuition. Vid sidan av yogan har Tomas under många år undervisat i det andligt/psykologiska verket En Kurs i Mirakler.