intuitionsutbildning

Reflektion

”Jag tror vi ser en kraftfull rörelse mot stillhet växa fram mitt ibland oss.
Det är en naturlig respons till ett samhälle som kräver alltmer av oss mentalt och känslomässigt. Vi behöver helt enkelt stillheten för att kunna behålla vår inre glädje och kreativitet.  Jag tror också den gamla tanken om att ”Fred börjar i vårt eget inre” aldrig varit så aktuell som nu. Utan självinsikt förlägger vi våra inre olösta dramer på omvärlden. Vilket alltid skapar dåliga resultat på alla nivåer.

Som ett bidrag till denna rörelse mot insidan känns det oerhört roligt att kunna erbjuda denna nya utbildning. Målet är fria, medvetna Stillhetslärare som inspirerar till själsro.”

Tomas Frankell

Kursplan

Modul 1

8 – 11 september 2016
Meditationens grunder

Vilka förhållningssätt behöver odlas för att nå stillhet och balans i vårt inre?

Under vår första modul tittar vi djupare på förhållningssätt som självacceptans, medkänsla och uthållighet. Vad är vår egen relation till dessa begrepp och hur överför vi dem till vår egen meditationsträning? Vi lär om de grundläggande meditationstekniker som används under utbildningen. Men ger även tid till att skapa trygghet i gruppen och framförallt mötas i tystnaden.

Modul 2

30 september – 2 oktober 2016
Meditation som del av vardagen
Hur gör vi stillhet till en vana?
Vi lär oss om betydelsen av självdisciplin, uthållighet i motsats till krav och kamp.

Hur vi kommer förbi motstånd och finner glädjen i tystnaden.  Vi lär oss även om meditationens medicinska och psykologiska effekter och tar nya steg i vår stillhetsträning.

Modul 3

4 november – 6 november
Meditation och egot
På resan inåt möter vi alltid egot.
Det kommer alltid erbjuda oss motstånd i övandet.  Därför behöver vi kunna särskilja egots röst från själens. Lära oss lyssna bortom värderande och rädda röster. Med hjälp av olika spännande övningar lär vi oss att tysta sinnet och lyssna djupare. Vi går vidare i vår meditationsträning och skapar även vår egen visualiseringsmeditation.

Modul 4

9 december – 11 december
Meditation, försoning och frihet
Lärare: Tomas Frankell
Meditationsträning har många likheter med ett försoningsarbete.
I denna modul i hjärtats tecken lär vi oss om själens in och utandning. Hur meditation kan hjälpa oss allt lägga på plats och bearbeta vårt förflutna. Vi fokuserar på medkänslans betydelse för eget helande. Vi lär oss olika hjärtcentrerande meditationer och fördjupar vår relation till det ”Stora Hjärtat”.

Modul 5

13 – 15 januari 2017
Meditation och kreativitet
Meditation frigör själens kreativitet som förmedlas genom vår intuition.Med ökad närvaro och modet att visa oss själva i världen kan skaparkraften frigöras. I denna modul utforskar vi relationen mellan kreativitet och meditation.
Vi lär om Yogi Bhajans kreativa meditationer där musik, rörelse och mantras kombineras på ett kraftfullt sätt. Framförallt utforskar vi vår egen obegränsade kreativa potential genom att avlägsna begränsande tankemönster.

Modul 6

24 – 26 februari 2017
Meditation och lärarrollen
Lärarrollen handlar både om egen erfarenhet och teknik. Att veta hur vi når fram med vårt budskap på ett enkelt och personligt sätt.

Vi lär oss lärarrollens grunder ur ett pedagogiskt och teoretiskt perspektiv. Det innebär även att vi går igenom möjliga upplägg för framtida kurser och vad att tänka på och undvika.

Modul 7

24 – 26 mars 2017
Meditationens och medvetenhetens gåvor
Året av meditation har stärkt vår relation till själen.
Det för oss i djupare kontakt med dess vägledning. Det är i tystnaden vi tar emot gåvorna från det tidlösa.  Vi lär oss om intuitionens möjligheter och hur den verkar i våra liv. Framförallt hur vi kan använda oss av denna själsliga intelligens i vår lärarroll. Vi sammanfattar våra sju helger och de tekniker vi lärt oss. Tittar på vad vår egen meditationsträning gett och våra nästa steg. Och framförallt möts vi, likt under föregående helger, i tystnaden.

 

Devas nya utbildning till

Stillhetslärare

Meditation – intuition – medvetenhet
Huvudlärare: Tomas Frankell
Start: September 2016

Stillhetslärare med Tomas Frankell. Meditation – intuition – medvetenhet

Behovet av stillhet växer sig allt starkare i samhället.
Fler och fler inser vikten av att finna ro i själen. Framförallt i en tid då tystnad mer och mer blivit en lyxvara. Vi är alla utmanade att bearbeta stora mängder information varje dag. Men vi saknar ofta de verktyg som gör detta inre arbete möjligt. Denna utbildning ger oss dessa och mycket mer!

Ett av de främsta sätten att återskapa ro i själen är meditation. Man kan uttrycka det som att all meditationsträning vilar på samma grundinsikt: ”Det vi söker utanför oss själva finns redan inom oss.” Genom meditation får vi kontakt med en djup inre glädje, frigör kreativitet och ges intuitiv vägledning. Vi erövrar samtidigt en djupare vila som i olika traditioner beskrivits som både tidlös och evig.

Denna rika utbildning till ”Stillhetslärare” är en fördjupningsresa i själen. Vi kommer öva och lära oss olika former av meditation.  Metoder att tysta ned sinnet medvetet. Här tar vi hjälp av tekniker både från österländska och västerländska meditationsvägar. Målet är att du skall ha en bred förståelse av stillhetens betydelse i vår tid och kunna leda andra mot större medvetenhet och frihet.

Tekniker du lär dig:
Olika former av stillhets-meditationer
Mantra- och sångmeditationer
Visualiseringsövningar
Andningsmeditationer
Fråga- och affirmerande meditationer
Meditativa rörelser

Du lär dig även om:
Egots kontra intuitionens tänkande
Försoningsövningar
Presentationsteknik
Kroppsspråk vid föredrag

Målet med utbildningen:
Utbildningen kan sägas ha två uttalade mål. Det ena innebär personlig och andlig fördjupning. Något vi uppnår genom vårt eget övande i stillhet. Det andra målet handlar om att bli Stillhetslärare. Att professionellt kunna vägleda andra till en djupare kontakt med sig själva. Att både ha en verktygslåda av olika tekniker liksom grunden för att nå ut pedagogiskt. Som stöd under utbildningen ges du personlig feedback både gällande din personliga utveckling men också i lärarrollen.

 

Vilka vänder sig utbildningen till?
Alla kan bli Stillhetslärare. Det krävs ingen förkunskap eller tidigare meditationsträning för att medverka.

Certifiering
Efter genomförd utbildning ges alla ett intyg som bekräftar
deltagandet. För att bli certifierad Stillhetslärare krävs att man, efter genomförd utbildning, håller en terminskurs i meditation under sju tillfällen. Varje medverkande ges en färdig kurspärm med material och övningar. Efter genomförd kurs och medföljande godkänd utvärdering ges certifiering som ”Stillhetslärare”.

 

Information och anmälan

Kostnad: 21.500 kr ( exkl. moms).
Anmälan och information: tomas@devanews.com
Eller betala 1.000 kr till bankgiro 5077 -00 49
Skriv Stillhetslärare på talongen.

För mer information:
tomas@devanews.com


Lärare under utbildningen

Huvudlärare för utbildningen är Tomas Frankell. Stina Öhman är assisterande lärare och som gästlärare under utbildningen kommer många av Sveriges mest erfarna lärare inom meditation. Dessa presenteras under våren på Devas hemsida.

Tomas Frankell introducerade Kundaliniyoga i Sverige under 1980 och 1990 talet. Idag leder han även Livsyogaskolan som är en fri form av Kundaliniyoga och som utexaminerat mer än 250 lärare sedan starten i början av 2001. Han har även under många år lett kurser i En Kurs i Mirakler och skapat den så kallade "speglingsprocessen".Tomas har sedan början av 1980 talet även lett centra som Café Vega, Café Pan, Deva center, Deva Stockholm och även varit med om grundandet av Deva Espana i sydspanien. Han är författare till tre böcker och är aktuell med sin fjärde bok om intuition under 2016.

Stina Öhman har en bakgrund som verksamhetschef för friskvårdsföretag. Hon arbetar idag som konsult med inriktning på kroppsspråk och icke verbal kommunikation. Stina studerar även En Kurs i Mirakler och har lång erfarenhet av personlig och andlig utveckling. Hon är även framgångsrik Operasångerska med turnéer i bland annat USA.