Länkar

Ange Turell www.viacreativa.se

Ange är avspänningspedagog, musiker och kompositör och har arbetat med musik och friskvård ur ett holistiskt perspektiv i över 20 år. Han håller kurser i bl.a. sång, mindfulness och stresskunskap.


Annika Gauri Langlé www.annikalangle.com

Annika erbjuder Numerologi & Talsymbolik, Chakra- Färg- & Symbolkunskap genom konsultationer, samtal, kurser och föreläsningar baserat på mer än 30 års erfarenhet.


Thomas Jönsson www.astrofool.com

Thomas ger personlig vägledning med hjälp av sin intuition och Astrologi och Tarot som redskap. Han har även skrivit böcker samt håller föredrag och bedriver kurser och utbildningar inom Astrologi och Tarot.


Doris Ankarberg www.dorisankarberg.se

Sedan närmare 40 år har Doris Ankarberg arbetat som klärvoajant medium, med föredrag, demonstrationer och seminarier för utveckling av intuition och känslighet med fokus på den egna inneboende kreativa kraften som varje människa besitter.


Jörgen Sundvall www.sseah.se

Jörgen är en av Sveriges mest erfarna hypnosterapeuter och med ett flertal teveprogram bakom sig har han bidragit till att göra hypnoterapi och tidigare-livterapi mer känt.


Monica H Sperens www.allakan.nu

Monica Sperens är sångpedagog och har under många år lekfullt lockat fram sångglädjen hos sina deltagare med hjälp av ”Alla kan” metoden.


Franciska von Koch www.meditri.se

Franciska von Koch, (också kallad Kali) tar emot för terapeutisk och kreativ själavård samt mentorskap. Hon håller även i en Vipassana meditationsgrupp.


Louse Minerva-Li www.dromcentrum.se

Minerva-Li, fil kand, drömterapeut och författare skapade Drömcentrum. Drömterapin är en djupt transformerande och läkande process som för oss i kontakt med vår inre visdom, vår kreativitet och vår sanna natur.


Enhet www.enhet.se

Enhet är en rörelse som vill föra in kärleksfulla visioner i politiken för att skapa ett mänskligare samhälle. Enhet vill vi medverka till en värld i enhet och fred och menar att inre frid är en förutsättning för yttre fred.


Göran Boll www.medicinskyoga.se

Internationellt diplomerad Yoga- och Meditationslärare i Kundaliniyoga och initiativtagare till och drivande kraft bakom yogaträning i stor skala på svenska arbetsplatser


Marie Bergman www.mariebergman.com

Vid sidan av den artistiska karriären ger Marie kurser i röstträning, livsperspektiv och helhetsinsikt i hela Skandinavien.


Marie-Louise Zeisig www.framtona.se

Marie-Louise har erfarenheter från ett 20-årigt yrkesliv som utbildare/föredragshållare i retorik och kommunikation/ledarskap.


Eva Sanner www.evasanner.se

Evas verksamhet omfattar terapiarbete med enskilda och par, handledning, kursverksamhet, författarskap och journalistik.


Elisabet Stare www.nuyoga.se

Elisabet är utbildad livsyoga- och gravidyogalärare. Har haft kurser i fem år bl.a. på Deva Center


Janne Spetz www.jannespetz.se

Janne är utbildad i Hatha yoga och Kundalini yoga och är verksam med regelbundna klasser i Stockholm och medverkar på retreater, festivaler med klasser och levande musik runt om i landet.


May Ingridsdotter www.atmacenter.se

May Ingridsdotter är beteendevetare, pedagog och diplomerad yoga- och meditationslärare och yogaterapeut inom kundaliniyogatraditionen.


Marie Öfvergård www.livskraft.se

Coachar, inspirerar, föreläser, utbildar och arrangerar seminarier. Marie utbildar i The Work av Byron Katie för stresshantering och konfliktlösning och håller även kurser i yoga och meditation.


Tina Tornell www.enneagramcoach.se

Tina arbetar med att ge människor en ökad självinsikt så att de därigenom utvecklar sig själva och sina relationer med andra. Som stöd för detta använder hon Enneagrammet – ett peronlighetsverktyg som beskriver nio olika sätt att tänka, känna och agera.


Anna Bornstein www.annabornstein.com

Anna Bornstein är författare och journalist, qigong-instruktör och grundare av skolprojektet Drömmen om det goda. ”Det största äventyret, utmaningen, är att lära känna sig själv och sina egna djup.”


Drömmen om det goda www.dreamofthegood.org

Pedagogiken är Inspirerad av tidens stora freds- och ickevåldsgestalter och använder sig av enkla meditations- och mindfulness övningar, reflektion, beröring och stillsam rörelse såsom i qigong och yoga. Pedagogiken kan tillämpas på alla nivåer av skolan och är grundad på icke-våldets filosofi.


Johan Hedström www.stillro.com

Johan ger enskilda sessioner i meditationsträning, samtalsterapi med psykodynamisk terapi och transpersonell psykologi inriktning och håller även grupper i avslappning och kroppsmedvetenhet.


Yoga Evita www.manymoods.org/evita

Eva EVITA Lindblom är sedan mer än tio år verksam på Spanska Solkusten där hon bl.a. håller kurser i yoga.


Föreningen Nätverket En Kurs i Mirakler www.mirakelkursen.org

En ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening som är till för dig som är intresserad av En Kurs i Mirakler (A Course in Miracles).


Symbolföreningen -terapi och pedagogik www.symbolforeningen.com

Med olika symboliska metoder kan vi få kontakt med behov, värderingar och föreställningar, som är mer eller mindre omedvetna och styrande för oss.


Mundekulla Kurs & Retreatgård www.mundekulla.se

Mundekulla är beläget i Glasrikets Småland. En mängd inspirerande artister och människor med engagemang för livet, hälsan och miljön har bidragit till Mundekullas framgång sedan starten 1999.


Peter Elmberg www.peterelmberg.se

Peter är musiker, med över 600 egenskrivna sånger på sin repertoar och föreläser sedan 1992 runt om i landet. Han driver tillsammans med sin hustru Anne Mundekulla Kurs- och Retreatgård i Småland där han arrangerar events och den årliga Musikfestivalen.


Wäxthuset Kursgård www.waxthuset.se

Lena Kristina Tuulse, psykolog och gymnastikdirektör, startade sitt eget hälsoscenter på Väddö redan för 25 år sedan och var med och lade grunden för den svenska AndningspedagogUtbildningen.


Ängsbacka Kursgård www.angsbacka.se

Ängsbacka, norr om Karlstad i Värmland, är en av Nordens största ”alternativa” mötesplatser. Tusentals personer deltar varje år genom kurser, festivaler och vistelser på Ängsbacka.


Hällungen Kursgård www.hallungen.com

Kursgården erbjuder kurser och festivaler inom personlig utveckling och är belägen sex mil norr om Göteborg i vacker natur vid kanten av sjön Hällungen.


Skeppsuddens Kursgård www.skeppsudden.com

Kursgården ligger naturskönt vid Bråvikens södra strand, mitt emot Kolmårdens djurpark, 2 mil från Norrköping.


Fridhems Kursgård www.frid.nu

Drivs av Stiftelsen Stjärnsund som bildades 1984, inspirerat av Findhorn Foundation i Skottland. På Fridhem bedrivs olika typer av verksamhet. En viktig del är kursverksamheten som sätter människans inre utveckling i centrum.

 

Akal Center www.akal.nu

Drivs av Annika Waldenström och erbjuder yogaundervisning och individuella behandlingar, samt  kurser  och föredrag  inom områdena livsåskådningsfrågor, personlig  utveckling, hälsa, dans och  scenkonst.