Kursplan

11 moduler under 1 år

Modul 1:

Ny start – Nytt liv. Välkommen till Livsyogans dynamiska värld!

Tomas & Susanne

Välkommen till Livsyogans dynamiska värld!
Vi startar vår resa genom att lära känna de andra deltagarna.  Med roliga övningar skapar vi gruppgemenskap inför årets äventyr. Tomas berättar om Livsyogans bakgrund och rötter. Vi får ta del av hans erfarenheter från mer än trettio år av yoga undervisning.

Vi övar grundläggande andningstekniker och sittställningar. Lär oss två nybörjarpass som får vår livsenergi att växa inför nästa modul.

 

Modul 2:

Livsyoga – att bygga energi och uthållighet

Tomas

Utan energi ingen förändring! Det är svårt att bryta gamla mönster och skapa goda vanor om vi saknar kraft och vitalitet. Denna helg handlar om att bygga vår egen inre energi (prana) genom Livsyogans tekniker.

Tomas kommer även ge oss en psykologisk förståelse av vad begrepp som uthållighet, kraftfullhet och gränssättande innebär. Att lära känna dig själv bättre är en del av den yogiska vägen.  Till vår hjälp har vi även de omtalade Livslektionerna.  Vi möter Tomas lärare, Yogi Bhajan, i en inspelning från hans sista besök i Sverige 1992.

Modul 3:

Den yogiska anatomin och kvinnoyoga

Susanne & Lisa Stigsdotter

Lisa Stigsdotter

Vår grund som Livsyogalärare vilar på asanas och pranayamas. Det vi med ett västerländskt språkbruk kallar kroppsställningar och andningstekniker. Vi behöver lära känna dessa tekniker genom egen träning och erfarenhet. Till stor hjälp i detta arbete är en anatomisk förståelse av hur yogans ställningar fungerar. Vilka är skaderiskerna och vad kan vi göra för att förebygga dessa?

Vi tar hjälp av en av Sveriges mest erfarna yoga och anatomilärare. På sitt levande och inspirerande sätt ger oss Lisa Stigsdotter en trygg kunskapsbas för vårt framtida arbete.

Modul 4:

En upplevelseresa genom våra chakras

Tomas & Susanne

Chakrasystemet går att beskriva som en rik medvetandekarta. Denna karta visar inte bara vårt dags och undermedvetna utan även vårt eviga jag.
Traditionellt brukar man tala om sju huvudchakras placerade längs med ryggraden. Vart och ett av dessa chakras innefattar en värld och verklighet i sig.
Genom att lära känna denna karta över medvetandet ges vår yogaundervisning ett större djup. Vi kan förstå vår egen livsresa utifrån acceptans och medkänsla och stödja andra till att göra detsamma.

Dessa dagar gör vi yogapass som direkt relaterar till olika chakras. Vi ges ytterligare förståelse genom meditationer, samtal och spännande föredrag av Tomas och andra lärare.

Modul 5:

Yoga speciellt för, kvinnor, gravida, par och barn.

Susanne

Yogavetenskapen har speciella övningar som tar hänsyn till kvinnors och mäns fysiska förutsättningar. Denna helg är vi oss grunderna för kvinnoyoga och gravidyoga under Susannes erfarna ledning. Vi tittar också djupare på pass speciellt riktade till män. Hur de kan förebygga problem med t ex prostata och hjärtat.

Modul 6: (retreat)

Mantras – Ljud och helande vibrationer.

Tomas och Marie-Louise Zeisig

Marie Louise Zeisig

En viktig del av yogavetenskapen berör ljud och vibrationer. Det finns helande musik och mantras i alla andliga traditioner. Inom Livsyogan använder vi mantras framförallt för att läka vårt splittrade sinne. Mantras fungerar också som en påminnelse om vår djupare identitet. De har förmågan att gå förbi vårt värderande sinne och tala direkt med vårt hjärta.

Denna modul utforskar vi mantras som en kraftfull aspekt i arbetet som lärare. Vi tittar också på rösten som ett viktigt instrument för vår undervisning. Till vår hjälp har vi Marie Louise Zeisig utbildad Livsyogalärare och välkänd pedagog inom röst och kroppsspråk.

Modul 7:

Lärarrollen – att utveckla vår egen intuition

Tomas och Susanne

Lärarrollen handlar främst om att bygga självtillit och intuition. Bli vår egen auktoritet i undervisningen. Yogi Bhajan uttryckte samma tanke vid ett av sina besök i Stockholm ”The Time for Gurus is over”. För att denna utveckling skall ske stabilt behöver vi odla kontinuitet i vår egen yoga och meditations träning. Ju mer vi befäster yogans effekter i kropp och själ, desto större möjlighet till att ledas av intuition och inspiration.

Denna modul utforskar vi intuitionens möjligheter som lärare för andra.

Modul 8:

Ayurveda - Livets kunskap

Susanne och Peter Ljungsberg

Peter Ljungsberg

Ayurveda har utvecklats under många århundraden i Indien, genom observation av naturen och människan. Idag vänder sig alltfler i västvärlden till denna holistiska vetenskap för att finna balans och livsglädje. Som Livsyogalärare är det viktigt att känna till dess grund tankar. Detta innefattar en förståelse av kroppstyperna – Vata, Pitta och Kapha samt enkla hälsoråd till hjälp i vardagen.

Vi möter Peter Ljungsbergh, en av Sveriges främsta kännare av Ayurveda, som bland annat driver Veda lila under många år.

Modul 9:

Yogisk filosofi och de tio kropparna

Susanne och Guru Dharam

Guru Dharam

Livsyogan har sina rötter i klassisk kundaliniyoga.
Dessa tekniker har, liksom hela yogavetenskapen, utvecklats under många århundraden i Indien. Yogi Bhajan anpassade, vid sin ankomst till västvärlden i slutet av 1960 talet, kundaliniyoga till våra behov. Parallellt med teknikerna utvecklade han ett filosofiskt system kallat de ”tio kropparna”. Det är ett försök att beskriva olika aspekter av människan, vilket kompletterar chakrasystemet. I ”De tio kropparna” ingår till exempel auran och tre aspekter av sinnet (negativt, positivt och neutralt).

Vi möter Guru Dharam, kunnig kundaliniyogalärare med stor erfarenhet av yogisk filosofi.

Modul 10:

Bli vår egen guru – den inre läraren

Tomas och Susanne

Vi behöver alla utveckla vår intuition. I yogans värld symboliseras denna aspekt av ajna chakra. Det beskriver en djupare Gudomlig aspekt av människan. Intuitionen tycks utgå ifrån ett förenat medvetande som existerar inom oss alla. Den hjälpa oss att fatta medvetna beslut, undvika fallgropar och läsa folks motiv bortom orden. Under sitt sista besök i Sverige 1991 sade Yogi Bhajan att målet med kundaliniyoga var att utveckla intuitionen. Det viktigaste för att detta skall ske stabilt är självkännedom. Det hjälper oss att kunna särskilja önsketänkande från verklig vägledning. Tomas leder oss i spännande övningar, meditationer och yogapass som stärker vår inre auktoritet.

Modul 11: avslutande retreat

Gruppmedvetenhet och sammanfattning

Tomas och Susanne

Vår tid handlar om att bygga gruppmedvetenhet. Nätverk mellan människor skapas på alla nivåer i samhället. Genom yoga och meditation hjälper vi varandra till helande och balans genom att skapa rum av ”helande och stillhet” (Sacred Space). Vårt förenade medvetande skapar ett helande kraftfält som påverkar oss både individuellt och kollektivt.

Denna helg tittar vi på yogans möjligheter ur ett mer globalt perspektiv. Som en form av medvetenhets och fredsrörelse som värnar om planeten och människan. Vi sammanfattar vår yogiska resa och vad vi lärt oss under året tillsammans.
 

Livsyogautbildning

Nytt datum under planering

Huvudlärare:
Tomas Frankell, Susanne Hörder och Catharina Larsson

Huvudlärare: Tomas Frankell

 

Om utbildningen

Livsyogautbildningen innebär en rik och spännande resa för kropp och själ. Grunden handlar om att öva yogans rika verktygslåda. Vi lär oss om yogaställningar, m andningsövningar, meditationer, mantras och hur dessa påverkar oss fysiskt och själsligt. Detta ger oss en trygg grund i det framtida arbetet som lärare.

Utbildningens andra lika viktiga del handlar om medvetenhet. Vi kommer att lägga stor vikt vid att odla självacceptans, närvaro, intuition och medkänsla. Till hjälp har vi de omtalade Livslektioner som utarbetats av Tomas Frankell. De utgör del av fördjupande hemarbeten tillsammans med yogapass och meditationer.

Livsyogan är baserad på kundaliniyogans tekniker men har anpassats till vår västerländska kultur. Konkret innebär det att vi förutom österländska mantras även använder musik från andra andliga traditioner. Vi anlägger även ett psykologiskt perspektiv på begrepp som chakras, kundalini och nadis.

Alla är välkomna till utbildningen, även de som endast vill medverka för egen fördjupning. Mer än 200 lärare har idag genomgått Livsyoga utbildningen
Certifiering som Livsyogalärare ges efter godkända elevklasser och teoriprov.

Tomas Frankell

Du lär dig:

Hur att leda yogaklasser på ett inspirerande och pedagogiskt sätt

Ett rikt utbud av olika yogapass och hur de fungerar fysiskt och energimässigt

Många olika musikmeditationer och deras syfte

Andnings betydelse psykologiskt och fysiologiskt

Yogans syn på livet här och nu

Vilka fallgropar som existerar i lärarrollen

Hur att lita till din intuition och skilja denna från önsketänkande

Och mycket mera…

Livsyogans framväxt i Sverige!

Av Tomas Frankell


Livsyogans rötter går tillbaka till början av åttiotalet och ett litet vegetariskt Café jag drev intill Odenplan i Stockholm. Bland bananpajer och örttheer föreläste namn som Johannes Wretman, Annika Langlé, Louise Minerva och Annastina Vrethammar om människans obegränsade möjligheter.

Hösten 1982 fick jag ett telefonsamtal som skulle förändra mitt liv. En yogi från Danmark ringde och undrade om jag var intresserad av att arrangera ett föredrag med hans mästare. Yogins något svulstiga presentation av denne mästare gjorde att jag inledningsvis ställde mig tveksam. Det blev helt enkelt lite för mycket hallelulja över det hela.

Efter min inledande tveksamhet tackade jag trots allt ja. Detta till synes obetydliga medgivande skulle få följdverkningar inte bara för mig, utan för många andra i Sverige.


Första mötet

Vid utsatt tid för föredraget satt ett trettiotal gäster och väntade i cafélokalen. Eftersom ingen Yogi dök upp blev jag tvungen att bjuda på bananpaj. Med bland åhörarna fanns min gode vän Derk Loeks som inför åsynen av Yogi Bhajans namn i programbladet utbrustit: "It´s not possible, if he comes it's a real blessing". Den välsignelsen verkade dock utebli och irritationen över tidsoptimistiska andliga mästare tilltog för varje minut som gick. Til sist, en halvtimme försenad, svepte fyra taxibilar upp framför entrén. Ur bilarna skred ett hov av vitklädda människor med turbaner och slöjor. Under det att publiken med tappade hakor följde varje steg intog hovet Café Vega. Fårskinnsfällar lades ut på allmogesoffan, stolar rättades till och allt förbereddes, men för vem...? När blickarna vändes mot ingången stod en kung i dörröppningen. En majestätisk, lång, kraftfull man, med en spira i handen. Det här luktade sektvarning lång väg.

 

Yogi Bhajan på Café

Yogi Bhajan satte sig till rätta på allmogesoffan. När mina ögon mötte hans gick en stöt genom kroppen. Med vakna ögon pejlade han på ett levande och intelligent sätt kvällens åhörare. Känslan var tydlig: den här mannen hade full koll.

När han började tala tror jag få förstod någonting alls. Med stark indisk brytning berättade han om, kundalinyogan och dess medföljande filosofi. Med i publiken, denna kväll, fanns även alla föredragshållares utmaning. Det var en pratglad dam som brukade ta över de mer osäkra föredraghållarnas kvällar. Efter bara några minuter satte hon igång med en monolog vilket medförde att folk började sucka tungt...Yogi Bhajan lyssnade en liten stund, tog sedan upp sin hand och sade:" They havent paid to listen to you, please sit down". Efter denna tydliga markering om vem som var boss denna afton satt hon tystresten av kvällen, snäll som en liten skolfröken.

Det märkligaste för mig var dock att jag föll i gråt. Det hade inget att göra med orden han sade. Föredraget var som sagt svårt att hänga med i. Det handlade istället om något djupare, något som skedde i mitt hjärta. En djup känsla av att ha kommit hem infann sig. Hur var detta möjligt? Var känslan på något sätt länkad till denna man från en främmande kultur?

 

När Yogi Bhajan lämnade Cafe Vega tittade han på mig och sade:"You should work as a kundaliniyoga-teacher. It will help you to become neutral and it will bring you to a certain leve1." Jag förstod inte vad han menade men tanken om att bli neutral föreföll vanvettigt tråkig. Neutral blir man väl i kistan eller...? Att dessa ord skulle bli vägledande i min undervisning många år senare kanske är lite av ödets ironi.

 

Undervisningen startar

Mitt första kundalini yogapass höll jag på en strand i sydspanien 1986 tillsammans med Doris Ankarberg. Vi hade tagit med oss ett tjugotal entusiaster till Nerja, en pärla vi upptäckt på sydkusten. Varje morgon släpade jag ned våra trötta medverkande till stranden. Vi flexade våra ryggar, sträckte upp benen rakt mot himlen och joggade runt bland de små fiskebåtarna ropandes mantrat : Har, Har, Har, från naveltrakten. De spanska fiskarna hade sett mycket i sina dagar men vad var detta? Då och då kom försynta frågor från deltagarna: är detta verkligen nyttigt? Som nyfrälst pastor ropade jag bestämt tillbaka, -Håll ut, 3 minuter kvar. Kom igenom motståndet...

 

Cafe Pan templet på åttiotalet

När nittiotalet inleddes hade yogan blivit en god vän. Jag hade kommit förbi tron på att självdisciplin innebar nya "krav och måsten". Istället hade yogan blivit min kärleksstund på morgonen. Att konkret återskapa balans genom andning, rörelse och meditation. En form av migrän jag plågats av regelbundet gav vika. Det var ett bevis för mig att yogan hade djupare effekter än jag kunde ha anat. Det infann sig stunder då hela mitt väsen plötsligt fylldes av en hänryckning. Jag tycker om ordet salighet. I dessa stunder var allt helt och nytt, det behövdes inget mer.

Yogi Bhajan fortsatte att besöka Sverige regelbundet. Vid ett tillfälle hade jag samlat de tongivande namnen inom personlig utveckling på Cafe Pan. Där fanns Doris Ankarberg, Tai Ji läraren Thomas Heinemann och många andra. Yogi Bhajan kallade fram Doris och bad henne tona in sig till honom klärvoajant. Det var deras första möte och jag var nyfiken på vad hon skulle se. Hon slöt sina ögon:"Jag ser en stark ryggkanal, alldeles fylld av energi. Jag ser utvecklade bichakras i händerna..."Den korta sessionen avslutades med att han föll fram mot henne, tog tag i hennes händer och utropade: "You are beautiful."

 

Hinder och utmaningar

All andlighet innefattar två sidor. Den ena erbjuder oss möjligheter till växande och mognad i gemenskap. Den andra sidan är fylld av egofrestelser. Yogi Bhajan var i mina ögon en vis och klok medmänniska. Dock varken en Gud eller upplyst. Jag har överhuvudtaget oerhört svårt att relatera till begreppet upplyst. Vad är det? Varför har vissa lärare behov av att kalla sig det? Yogi Bhajan föll inte för den frestelsen trots att många av hans lärjungar ägnade sig åt orgier i dyrkan. Istället sade han: jag är endast en vanlig människa som givits några droppar vatten, det är min plikt att ge dem vidare". Jag kommer alltid att respektera honom för detta. Samtidigt såg jag att organisationen runt honom hade mindre attraktiva sidor. Här fanns tankar om utvaldhet och tron att de var speciella för mänsklighetens framtid. Gammal skåpmat som luktar illa och ständigt serveras i nya förpackningar till de med dåligt självförtroende.

Vid ett tillfälle var en av hans kvinnliga lärjungar inbjuden till Sverige från Kanada. Under sin vistelse försökte hon övertyga mig om det rätta med att konvertera till rörelsen. Hon menade sig ha telepatisk kontakt med Yogi Bhajan och att han, via henne, meddelat detta! Här kom m.a.o meddelanden live via satellit... Jag blev ärligt talat djupt bestört av hennes arrogans. Efter en natt av förvirring bad jag att få tala med henne dagen efter. Vrede kan ibland vara mycket konstruktivt.

Tyvärr är det inte helt ovanligt att människor säger sig företräda ärkeänglar, stora andar eller mästare i syfte att manipulera andra. Hon bad slutligen om ursäkt men först efter att jag frågat Yogi Bhajan om han stod bakom detta utfall av andlig hybris.

 

Yogalärarutbildningen

I mitten av nittiotalet exploderade intresset för yoga, qigong och tai-ji i Sverige och västvärlden. Kvällstidningarna tävlade om att berätta om den nya trenden. Det som en gång hade associerats med "flumm" var plötsligt helt rätt. Ramarna för vad vi anser vara flumm förflyttas ständigt.

Den allra första lärarutbildningen på Deva center 1994.

 

Det var dags att starta upp Sveriges första kundaliniyogalärarutbildning. Yogi Bhajan hade givit mig sin välsignelse men hur gör man? Jag började studera yogisk kunskap överallt där den gick att finna. Inte allt kändes helt fräscht.

Gammal kunskap behöver inte nödvändigtvis vara vis bara för att den sägs vara flera tusen år gammal. Personligen ställer jag varken upp på att ett visst kön är mer intuitivt än det andra eller att en specifik färg vidgar auran eller hur män och kvinnor skall bete sig för att skapa kemi. Vi lever i en tid där utmaningen, som jag ser det, är att lyfta fram vår egen unika personlighet.

 

Nya vägar

Sista gången jag mötte min gamle lärare var symboliskt nog i den Helige Franciskus stad Assisi, NordItalien. Yogi Bhajan gav en kurs kallad Masters Touch för lärare och hans undervisning var briljant. Här upplevde jag återigen ett ögonblick som alltid kommer att leva i mitt hjärta. Ett ögonblick av djup andlig enhet - lärjungen och mästaren.

Vid en frågestund tog jag tillfället i akt att fråga honom om de tankar som vuxit fram inom mig under de senaste åren: behöver inte yogan förändras i mötet med vår egen kultur och integreras på ett sätt som gör den tillgänglig för än fler? Hans svar gav mig visshet om att jag behövde följa min egen vägledning. Kort därefter skrev jag ett avskedsbrev till honom. Hans kommentar: "It was worse than being shot in my heart" Jag kände dock ingen skuld, beslutet var förankrat. I hjärtat finns ingen separation mellan oss.

 

Livsyogan finner sin form

Livsyoga är namnet på denna nya yogagren. Här använder vi inte bara österländska mantras utan sjunger musik från många andliga traditioner. Idag har redan ett stort antal Livsyogalärare blivit internationellt certifierade. Min förhoppning är att dessa skall bli en positiv kraft i samhället under åren som kommer. Att de kan erbjuda kraftfulla verktyg som hjälper människor mitt uppe i vardagen att hantera stress och det tilltagande informationsflödet. En yogalärares djupaste uppgift är att stödja andra att lita till sin egen inre auktoritet. Vi kommer behöva intuitionen som vägvisare då trygghet och strukturer rasar omkring oss. Eller som Yogi Bhajan sade vid ett möte:

"The time for Gurus is over. The only way to save the world, is to get the ordinary person on the street to meditate".

 

Well , we are working on it!

 

Information och anmälan

Kostnad: 39. 500 kr (inkl. moms). Du betalar per modul (3.590 kr) eller per termin (2 terminer)

Logi för sommarretreat tillkommer 3. 000 kr. I utbildningskostnaden ingår allt studiematerial.

OBS! Vid betalning av hela utbildningen första modulen ges du extra yogamaterial till en kostnad av 500 kr

För mer information kontakta:
tomas@devanews.com
eller susanne.horder@freevia.se

Inför kommande utbildning ges du möjlighet till ett samtal
via telefon eller personligen. En möjlighet till att ställa frågor och höra mer om
utbildningens mål och innehåll.
Har du redan nu frågor är du välkommen att maila oss på:
susanne.horder@freevia.se

tomas@devanews.com


Yoga i 2000 talet – möjligheter och utmaningar
Reflektioner av Tomas Frankell

Är yoga något mer än bara verktyg för att må bra? Från att ha setts som suspekt och flummigt fylls idag hälsobilagor och dagstidningar med senaste yoganytt. Utvecklingen har också gått i rasande tempo. I början av 1980 talet när jag själv mötte yogan genom Yogi Bhajan vad det få som visste något om vad det handlade om. Det inkluderade även mig.
Likt de flesta trodde jag att yoga handlade om märkliga gymnastiska konster med flexibilitet i fokus. Kunde man inte knyta ihop sig till ett litet yogiskt nystan och samtidigt sjunga OM var det bara att släppa tanken på yoga.

Idag sitter människor från alla samhällskategorier på yogamattan och andas djupt eller med eldandning. Det är intressant att fråga sig hur denna utveckling varit möjlig? Dels kanske det handlar om att vi lever i ett mer mångreligiöst och kulturellt samhälle. Vi är inte lika rädda längre från ”konstigheter” från andra traditioner. Visst finns det fortfarande de som kopplar yogan till hinduismen. Men ofta handlar det om personer som inte satt sig in i vad yoga egentligen handlar om. Sanningen är att yoga och liknande tekniker använts och används i de flesta stora andliga traditioner. Det är inte för inte som man till exempel brukar kalla Qigong för kinesisk yoga. De utgår ifrån samma energiprinciper i människan. Tanken att den livskraft som flödar igenom våra subtila energikroppar behöver flöda fritt vilket sker genom just medveten andning och rörelse.  

Just den andliga aspekten av yogan flyttas ofta bort på gym och friskvårdsställen. Det känns för många helt främmande att börja närma sig dessa tekniker som något mer än bara för att ”må bra”. Jag ser egentligen inget problem med detta. Vi kommer alltid närma oss olika verktyg för välbefinnande på olika sätt. För mig personligen har dock yogan aldrig handlat om endast friskvård. Med detta sagt kommer jag alltid vara oändligt tacksam för att Livsyogan hjälper mig till klarhet i sinnet och energi i kroppen varje morgon. Men det är den djupare aspekten av yogaträningen som fascinerar mig mest.  Det förunderliga i att jag själv, genom övning, kan föra både kropp och själ till tillstånd av absolut stillhet och frid. När vi närmar oss dessa begrepp tror jag vi måste släppa föreställningar kring vad det innebär. Frid är sällan vad vi tror. För många låter det lite halvtrist och sövande. Men dessa tillstånd, som jag i stunder själv smakat på, innebär en nästan extatisk känsla av liv.

Det spelar ingen roll om vi kallar oss agnostiker, ateister, troende eller något annat. Yogan verktyg kommer föra alla till samma plats. Jag ser det som en plats av affirmation och bekräftelse av något evigt. Kanske skulle den ateistiske tolka det som något annat.
Men det spelar ingen större roll. Vi får genom yogan en chans att komma hem. Vila i en känsla av icke separation. Det är i tystnaden intuition närs, sade den österländske mystiken Parmahansa Yogananda, vilket jag håller helt med om. Vi lär oss genom yogan lyssna på ett djupare plan till oss själva och omvärlden.

När jag själv undervisar strävar jag ständigt efter denna balans. Detta att både lyssna till mitt eget medvetandes stillhet och samtidigt expandera känsligheten ut i gruppen framför mig. För mig finns det därför ett enkelt mål med varje yogaklass, det är att föra mig själv och gruppen till ett helare rum. Vi förflyttar oss från våra personligt splittrade och rastlösa sinnen i början av yogaklassen, till ett mer lugnt och stilla tillstånd som man inom vissa traditioner kallar the Sacred Space”. Det jag älskar med detta är att vi gör arbetet tillsammans. Vi hjälper varandra att nå nuets helande rum. Den lärare som för tillfället leder klassen har en viktig funktion genom att hålla sig själv stilla och i balans. Eftersom alla elevers sinnen är fokuserade på läraren får de själva hjälp att föra sitt eget medvetande till det förändrande medvetandetillstånd som yogaläraren manifesterar. Det är också därför vi gör in och ut toningar. Det hjälper oss att snabbare kontakta den del av vårt medvetande som alltid är stilla, oavsett vad som pågår i dagsmedvetandet.

Yogan är här för att stanna och jag har aldrig känt att mitt bidrag främst handlar om att sprida friskvårdstekniker, det gör andra så mycket bättre än mig. Däremot vill jag genom Livsyogan (en gren på kundaliniyoga- trädet) fokusera på kombinationen tekniker och självkännedom. Yogan vill ta bort hindren till närvaro, men min egen syn är att tekniker inte räcker. Det krävs också ett medvetet arbete med egna attityder och att våga se sig själv speglad i relationer. Vardagens möten och yogamattan är en fin kombination.

Tomas – september 2013