Café Vegas grundare:
Tomas Frankell och
Marie Louise von Malmborg

Vega-teamet 1982

Pans grundare:
Tiiu Serenander, Björn Hultin och Tomas Frankell.

Storseminarium på Pan 1987. Nätverkande i blå rummet.

Björn Hultin, Elisabeth Spens (legendarisk nätverks-person), Sondra Ray (författare från USA) samt Anders Ekströmmer (Vattumannens grundare).

Deva center på Dalagatan 30. Teamet bestod av fr.v Nils Malmqvist, Tomas Frankell, Catharina Colliande, Ami Hedberg, Sati och längst fram till vänster: Berit Jarama.

Kö till Tomas Di Leva.

Föredrag med astrolog Hans Ljungquist.

Jubileumsmiddagen.

Tomas Frankell och Annika Dopping.

Johan Wretman och Doris Ankarberg

Deva Espana

 

Devas vision och syfte


Deva är idag beläget på Allhelgongatan i centrala Stockholm. Verksamheten har gått igenom många inkarnationer sedan starten på dalagatan i början av 1990 talet. Syftet med Devas verksamhet är att föra fram den seriösa sidan av nyandligheten. Meditation, yoga, alternativa terapiformer och en holistisk världsbild är delar i vår verksamhet.


Bland annat har vi utbildat ett par hundra yogalärare samt drömterapeuter och intuitionslärare. Personligen tror jag att vår tids främsta utmaning handlar om att mänskligheten behöver ”vakna”. Bakom nästan samtliga stora tragedier i världen ser vi omedvetenhet. Människor agerar ut sin obearbetade skuggsida på omvärlden. Tyvärr är världen fortfarande till stor del en skådeplats för hämnd och syndabockssökande.

 

Medvetenhet, tror jag, är svaret på många av framtidens stora frågor. Det ordet innefattar att vi lär oss handskas med vårt ego, det sårade barnet inom oss. Tyvärr tror jag mycket få i denna värld har vuxit upp. Vi är enligt min mening små barn i stora kroppar. Målet med medvetenhet är att ledas mer av hjärtat än egot. Det kräver att vi försonas med oss själva och börjar lyssna till intuitionen. Där finns den visdom som världen ropar på. Någon liknade världen vid en andlig öken. Om vattnet är medkänsla och medvetenhet håller jag med om den beskrivningen. Vår tid tror jag till stor del handlar om gruppmedvetenhet. Vi kan stödja varandra i vårt inre växande. Vi kan inte växa i ensamhet utan är mer beroende av varandra än vi kan ana.

 

Devas verksamhet står helt fri från religion och partipolitik. Min tro är att framtiden allt mindre kommer handla om organiserad andlighet och mer om att människor följer sin egen inneboende gudomlighet. Världen ropar på att vi skall vakna upp. Devas verksamhet vill vara del i detta stora andliga uppvaknande. En del har kallat det för en ny tidsålder. Kanske kan vi också kalla det för en tid med närvaro och medkänsla.

 

Tomas Frankell juni 2010

 


Deva – tillbakablickar

1980 – 1983 Café Vega var Tomas första center i Stockholm

Det startade med ett nödrop. Tomas hade sålt sin bostadsrätt i centrala Stockholm för att satsa på sin dröm. Inspirerad av tankarna om en ”New age” vill han dra sitt strå till stacken. Drömmen var att starta en New age café där föredragshållare med nya tankar fick ett forum.
Utan tidigare erfarenhet började Tomas renovera nedgångna lokaler på Vegagatan i Stockholm. Det tog nästan nio månader att renovera upp de nedgångna lokalerna tillsammans med ideella krafter. När Café Vega till sist öppnade våren 1981 blev det direkt ett tillhåll för nyandliga sökare och folk som vill äta vegetariskt.

1980 talet var New age rörelsens gryningstid i Sverige. Det innebar bland annat ett explosionsartat intresse för olika nyandliga och alternativa områden. På Café Vega kunde man lyssna till föredrag om indianprofetior, kärlekens helande kraft, att tänka positivt, En kurs i Mirakler och mycket mera. Här framträdde namn som Johan Wretman, Derk Loeks, Yogi Bhajan, Barbara Findeisen, Peggy Dylan och många fler. Café Vega blev inledningen till en omfattande och spännande programverksamhet som, under Tomas ledning, fortsatt till dags datum.

1983 – 1988 Café Pan, det stora New age templet

Men Café Vega var bara början på ett långt och spännande äventyr. Genom Café Vegas verksamhet fick Tomas kontakt med med Tiiu Serenander och Björn Hultin och Mats Samuelsson. Tillsammans bestämde sig detta omaka team för att våga sig på något stort. Den gemensamma drömmen var att starta ett stor New age tempel i centrala Stockholm. Efter en lång tid av sökande fann teamet slutligen sitt nya hem på Götgatan 11 i Stockholm. Lokalerna bestod av en biograf och två stora angränsande terapeutlägenheter, totalt ca 600 kvm2.

Tomas blev ansvarig för all programverksamhet. Det visade sig vara en överväldigande uppgift. Under nästan tio år serverades Stockholm mängder av föredrag och kurser kring allt vad nyandligheten kunde uppbringa. Många av dåtidens stora namn besökte Café Pan. Bland dessa fanns bland annat Caroline Myss, Gerald Jampolsky, Yogi Bhajan, Peter Russel, Eva Moberg, Per Ragnar, Bibbi Andersson, Tony Buzan, Doris Ankarberg…

Här sattes även upp teaterföreställningar och musikkonserter. Café Pans vegetariska restaurang tillhörde under några år Stockholms främsta. När åttiotalet gick mot sitt slut var det återigen dags för förändring. Tomas lämnade skeppet och Björn Hultin fortsatte verksamheten ett par år till.

Som slutpunkt för sin tid som programansvarig på Café Pan samlade Tomas sina lärarkollegor för en manifestation kallad ”Kärlekens kraft”. Medverkade på storseminariet gjorde bland annat: Marie Lindmark, Doris Ankarberg, Lena Kristina Tuulse, Johan Wretman, Lars Lagerstedt, Susanne Häll och Louise Minerva Li. Det blev en glädjefylld avslutning på en intensiv, turbulent men framförallt fantastisk tidsepok.

Mellan åren 1988 till 1991 började Tomas att alltmer etablera sig själv som kursledare. Tillsammans med produktionsledaren Anita Båge arrangerade han kursveckor till fjällen, Spanien och olika delar av Sverige.


1991 – 1996 Deva center
1990 talet presenterade nya utmaningar och möjligheter. Tomas inledde decenniet med att starta sitt första Deva center på Dalagatan i Stockholm. Lokalerna var i dåligt skick och ekonomin ansträngd. Men med många goda krafters hjälp kom slutligen verksamheten på fötter. Alltfler sökare började också fråga efter fördjupning inom olika områden. Tomas initierade under 1990 talets inledande år, tillsammans med sina mest erfarna lärare, en rad utbildningar.

Bland annat startade Sveriges första kundaliniyogautbildning. Tomas, som under många år studerat med Yogi Bhajan, fick hans välsignelse att starta Sveriges första utbildning. I Devas första utbildningsprogram presenterades även en drömterapeututbildning med Louise Minerva Li, en astrologutbildning med Hans Ljungqvist och en numerologiutbildning med Annika Gauri Langlé. Det blev en stor framgång från första början.

På Deva arrangerades även konstutställningar och teaterföreställningar. Tomas utkom 1991 och 1996 med böckerna ”Vägen Hem – från rädsla till Kärlek samt ”Att leva i tillit – en resa genom våra chakras”. 1996 blev återigen en vändpunkt för Tomas. Intuitionen berättade att det var dags att gå vidare. Devas verksamhet togs över av fyra driftiga tjejer vilka döpte centret till Gaia. Tomas själv fokuserade under några år på att utbilda yogalärare och arrangera kursveckor med sina lärarkollegor.

 

Deva Espana – ett nytt millennium

Efter projekt som långsamt började växa fram var Deva Espana.

Det var en vidareutveckling av den verksamhet Tomas tillsammans med mediet Doris Ankarberg drivit under några år i Nerja, Sydspanien. Hit hade många grupper flugits för att ta del av yoga och personlig vägledning. Under en av dessa kurser medverkade paret Elisabeth och Bertil Pettersson. Tomas bestämde sig för att stödja parets dröm om ett nyandligt center intill Nerja. Några kilometer från havet byggdes under början av 2000 – talet, upp ett vackert retreatcenter. Anläggningen, som ursprungligen varit en stor fruktträdgård och tre enkla hus. Här växer bananer, persikor, granatäpplen, avokados, apelsiner och mycket mera. Renoveringen och ombyggnaden av anläggningen tog två år och mycket energi. 2003 var det äntligen dags att inviga detta vackra center i dalgången nära bergen.

Deva Espana fungerar fortfarande som kursanläggning. För närvarande drivs anläggningen helt av Elisabeth och Bertil Pettersson. Tomas tredje bok ”Sökare i en ny tid” utkom 2001 på Natur och kulturs förlag.


2002 – 2005 Deva finner tillfällig boplats i Gamla stan
År 2002 fann Deva nytt bo i gamla stan. Mitt på skeppsbron med samma gatuadress som slottet flyttade verksamheten in. Tomas hade redan 1998 lämnat kundaliniyogan och skapat sin egen yogaskola. Livsyogan, som han döpte skolan till, fick sitt första hem på skeppsbron. Nu var det också dags för ett 25 års jubileum. Det firades storts med ett jubileumsseminarium på Mondo vid medborgarplatsen.

Östersund hade under ett par år sin alldeles egen Deva. Detta tack var entusiasten Barbro Byström, anställd inom Röda korset och utbildad Livsyogalärare.

Deva Jämtland var beläget intill Östersund, närmare bestämt på Frösön. Här fanns ett centra som arrangerade både kurser och utbildningar i Devas anda. Ett av Deva Jämtlands första projekt var en Livsyogalärarutbildning som 2005 utexaminerade ett tjugotal lärare. Centret lades ned våren 2007.

 

Nästa steg? Devagården
Ett framtidsprojekt, som Tomas långsamt börjat arbeta mot är Deva gården. Det är visionen om ett gemensamt boende där ett andligt sökande vävs samman med kreativt arbete. Läs mer om detta under fliken ”Deva gården”

 

"Allt personligt växande handlar egentligen bara om en enda sak – att bli mindre rädd. När rädslan släpper från våra hjärtan finns det mest naturliga återigen där... kärleken"

 

Tomas Frankell


 

Vega-teamet 1982

Julfest på Café Vega

”Ljuset från Norr” en nätverks konferens på Café Pan 1986.

Tomas Frankell masserar Monica Frisk som masserar…

Storseminarium på Pan 1987. Fr.v Anita Ejrup (läkare), Marie Lindmark (kosmopsykolog), Louise Ahlström (skribent), Lars Lagerstedt (gestalt-terapeut), Lena Kristina Tuulse (Wäxthusets grundare), Doris Ankarberg (medium), Louise Minerva Li (drömforskare), Tomas Frankell och Johan Wretman (författare).

Annika Gauri Langlé
i yogarummet på Deva Dalagatan 30.

Fest på Deva Dalagatan.

25 års jubileum på Mondo vid Medborgaplatsen.

Marie Bergman och Lena Kristina Tuulse

Thomas Jönsson och Louise Minerva Li

Grundarna av Deva Espana. Elisabeth Pettersson, Bertil Pettersson och Tomas Frankell

Elisabeth och Bertil Pettersson