Kursplan

7 moduler under 1 år.

Modul 1

Att stärka grunden – yogiska och terapeutiska verktyg för att balansera första chakrat

Tomas Frankell

Vår grund handlar om barndomen. De attityder och känslomässiga budskap
som gavs oss som små. Vi lär oss yogapass och meditationer som helar och balanserar våra rötter. Parallellt tar vi även del av tekniker från den så kallade Star processen.

Hur vi genom visualiseringar och andra övningar kan balansera vårt första chakra terapeutiskt.  Vårt fokus i första chakrat handlar om växa i inre trygghet och omfamna vårt inre barn.


Modul 2

Att omfamna sexualitet, närhet och lekfullhet - yogiska och terapeutiska verktyg för att hela vårt andra chakra

Tomas Frankell med gästlärare

I andra chakrat står sensualism och sexualitet i fokus. Vi utforskar sambandet mellan medvetenhet och sexualitet och hur vi kan locka fram det lekfulla barnet inom oss.

Vi övar djupgående yogapass och meditationer vars fokus är att balansera andra chakrat. Bland annat lär vi oss två spännande paryoga-pass.

I denna modul tar vi även del av STAR processens verktyg för att frigöra skam ochrädslor kring närhet och behov.

Modul 3

Att finna vår eld och kraft – yogiska och terapeutiska verktyg för att hela tredje chakrat

Tomas Frankell med gästlärare

Tredje chakrat brukar kallas för eldens eller samurajens chakra. På detta medvetandeplan tar vi kommando över vårt eget liv och klipper navelsträngarna till det förflutnas rädslor. Vi kanske fortfarande bär rädslor men de tillåts inte längre styra oss. Denna helg tittar vi på vår egen relation till kraftfullhet och styrka. Vi lär oss yogapass och meditationer med fokus att stärka uthållighet och vitalitet.

Vi fortsätter använda oss av STAR processens tekniker för att ta hand om ”pubertetskillen eller tjejen” inom oss. Den rebelliska sidan av vår person som ofta är förvirrad kring vår egen vilja. Vi lär oss även att leda det så kallade Samurajspelet.

Modul 4

Förlåta oss själva och befria hjärtat – terapeutiska verktyg för att hela vårt fjärde chakra

Tomas Frankell med gästlärare

Utan kontakt med hjärtats glädje är livet tomt. Det är en enkel och grundläggande sanning utifrån ett andligt och psykologiskt perspektiv. Har vi inte gjort vårt grundarbete kring barndomen kommer dess rädslor styra oss. Vilket innebär att hjärtat öppnas och stängs likt en port mot omvärlden.

För att uppnå ett stabilt hjärta behöver vi försonas med oss själva. Så länge vi skuldbelägger vårt förflutna är vi låsta i psyket. Vi lär oss yogapass och meditationer som stärker och balanserar hjärtat. Tomas undervisar även försoningstekniker från A Course in Miracles och egna framarbetade meditationstekniker. Vi får även pröva på att göra vår egen mandala som ett kreativt uttryck från vår egen själ.

Modul 5

Modet att visa oss i världen, mantras, kommunikation och kreativitet – terapeutiska verktyg för att hela vårt femte chakra

Tomas Frankell med gästlärare

Motsatsen till att stå fram med den vi är, innebär att gömma oss. Hålla undan våra gåvor från världen och förminska oss själva. Som lärare behöver vi träda fram och växa i friktion med vardagen. Bestämma oss för att ge oavsett hur våra ”gåvor” bemöts av yttervärlden.

Denna modul handlar om att gå bortom bekvämlighetszonen. Förflytta våra egna trygghetsramarna genom yoga pass, meditationer och andra övningar. Vi får bland annat pröva det så kallade ”playground” , vilka hjälper oss att träda fram i världen.
Ett annat viktigt fokus berör mantras och dessa kan öppna vårt femte chakra.

Modul 6

Den gränslösa människan, det paranormala och mediala – yogiska och terapeutiska verktyg för att balansera det sjätte chakrat

Tomas Frankell med gästlärare

Som yogalärare behöver vi en förståelse av paranormala förmågor. Dess möjligheter
och begränsningar i en ny tidsålder. Vi behöver även kunna stödja de elever som har upplevelser av gränsöverskridande karaktär. I vår tid kommer allt fler människor ha denna typ av medvetandeutvidgande upplevelser.

Vi samtalar och möter gästlärare som har stor kunskap kring det vi kallar paranormala förmågor. Vi övar yogapass för sjätte chakrat liksom meditationer. Tomas ger oss värdefulla tekniker för att utveckla vår egen intuition.

Modul 7

Att leva vaket i vardagen, om närvaro, upplysning och kollektivt medvetande – yogiska och terapeutiska verktyg för att balansera sjunde chakrat

Tomas Frankell

Vår tid handlar om att öva gruppmedvetenhet. Först i egen erfarenhet att vi alla är ett på ett djupare plan av medvetenhet.  Vi tittar på meditationer och yogapass som speciellt fokuserar på att stärka gruppenergin.

Ett annat viktigt fokus denna modul berör vår relation till planeten. Hur vi som yogalärare kan vara del av ett större helande av det kollektiva medvetandet.  Det blir ockstå tid för samtal, integration och att lägga våra upplevelser på plats.

 

 

Level 2

Livsyogalärare & terapeut

Huvudlärare: Tomas Frankell

 

En resa genom chakrasystemet - yogiska och terapeutiska verktyg för att balansera våra chakras

Chakrasystemet kan beskrivas som en karta över vårt eget medvetande. Utifrån denna kan vi resa från våra rötter i "jorden" till högre nivåer av medvetenhet i "himlen". Vanligen talar vi om sju huvudchakras eller medvetandeplan. Dessa chakras, eller energicentra kan alla drivas av endera rädsla eller kärlek. Omedvetenhet eller medvetenhet. Det är därför ovärderligt att lära oss tekniker som balanserar och harmoniserar vårt chakrasystem.

I denna fördjupande utbildning startar vår resa från grunden. Vi börjar med att lära oss olika verktyg för att omfamna barnet inom oss, för att därefter arbeta oss uppåt genom chakrasystemet. Målet med utbildningen är att utöka din yogiska verktygslåda med fler tekniker som berikar din undervisning och samtidigt ta nya steg i lärarrollen. Ett annat viktigt mål med utbildningen är att utveckla din egen intuition. Vilket innefattar att lära dig skilja mellan egots tänkande och sann vägledning inifrån.

De verktyg vi använder under resans gång är framförallt hämtade från Livs yogan -/kundaliniyogan men vi lär oss även tekniker från till exempel A Course In Miracles och STAR processen. Det är med andra ord en yogisk och terapeutisk resa med många spännande stationer. Grunden för vår gemensamma resa genom chakrasystemet kan sammanfattas i orden: vi kan inte leda våra elever längre än dit vi själva befinner oss. Vi behöver därför fortsätta frigöra oss från det som hindrar kärlekens närvaro i livet. Eller som Yogi Bhajan uttryckte det: Keep up and you will be kept up!

Tekniker vi lär oss:

 • Fördjupande Livsyoga pass och meditationer
 • Tekniker för att stärka den intuitiva muskeln
 • Visualiserings tekniker
 • Kreativitetsövningar 
 • Avslappningstekniker
 • Samurajspelet från Est träningen
 • Terapeutiska verktyg från Star Processen
 • Tekniker som stärker vår röst
 • Fråge och affirmationsmeditationer

I utbildningen ingår ett arbetskompendium med de övningar som undervisas. Utbildningen vänder sig till utbildade lärare inom alla yoga och meditations traditioner. Diplomering sker efter avslutad utbildning och godkänt arbets- samt teoriprov.

Välkommen till en livsavgörande utbildning!

 

Tomas Frankell

 

Inför Level 2 – "Nästa steg"

Av Tomas Frankell

Hur kan vi använda chakrasystemet för fortsatt växande som lärare?

Det är den fråga som sporrat mig till att forma en Level 2 utbildning. Som lärare har vi redan en grundläggande förståelse av chakrasystemet. Det är en kunskap som vi använder oss av i lärarrollen och i vår vardag. Därigenom har vi börjat förstå hur olika medvetandeplan relaterar till områden som relationer, arbete, pengar och inte minst i lärarrollen.

För mig personligen har förståelsen av chakrasystemet inneburit en tryggare grund att stå på, förmågan att bättre sätta gränser men också utveckla min intuition. Allt detta är oerhört värdefulla egenskaper i en snabb och föränderlig värld.

Ett viktigt steg

Det är nu dags för nästa steg i lärarrollen. Vårt fokus under denna fördjupande resa kommer handla om flera saker. Vi kommer lägga stor vikt vid att utveckla vår egen intuitiva förmåga. Öka vår känslighet och vakenhet i vardagen. Det innefattar att kunna särskilja oro och önsketänkande från intuitiv vägledning. Jag ser intuition som den kanske viktigaste egenskap vi kan odla som lärare. Den ger vår undervisning ett flöde och en rikedom där personliga erfarenheter sammanlänkas med något oändligt mycket större: Den universella kärlekskraft som bor inom oss alla.

För att utveckla intuitionen stabilt är fördjupande yogapass grunden. Detta tillsammans med mycket mantrasång och längre meditationer gör vår tidigare yogiska verktygslåda än rikare och kraftfullare. En annan viktig del under utbildningens handlar om feedback gällande din lärarroll i mer krävande yogapass. Frågeställningar vi använder är bland annat.

 • Hur fungerar din egen nivå av energi i lärarrollen?
 • Vad behöver du utveckla eller tona ned?
 • Hur kan du använda din röst mer medvetet?
 • Hur fungerar dina instruktioner som yogalärare?
 • Hur fungerar din nivå av närvaro och känslighet gällande gruppens energi?

Med medvetenhet om både våra styrkor och svagheter har vi mer kraft i undervisningen.

Arbetsbok för framtiden

Inför utbildningen har jag sammanställt ett "Arbetskompendium". Denna innefattar alla de övningar, visualiseringar samt fråge och affirmationsmeditationer som jag använt under åren av arbete med människor i grupp.

Min tanke är att detta arbetskompendium skall kunna användas av dig som lärare i all form av undervisning. Det handlar först och främst om dina yogaklasser men arbetsboken kan även användas som grund för t ex självkännedomscirklar, meditationsgrupper eller om du håller föredrag.

Jag vill välkomna dig till en spännande resa i gemenskapens och glädjens tecken. Denna utbildning står öppen för utbildade lärare från olika traditioner! Målet är att vi tillsammans skall ta steg av växande och mognad, för vår egen skull och för andras. Eller som en Kurs i Mirakler uttrycker det "Fördröjning spelar ingen roll i evighetens perspektiv, men det är tragiskt i tiden".

Jag ser fram emot vår utbildningsstart!


Tomas Frankell

Livsyogans framväxt i Sverige!

Av Tomas Frankell


Livsyogans rötter går tillbaka till början av åttiotalet och ett litet vegetariskt Café jag drev intill Odenplan i Stockholm. Bland bananpajer och örttheer föreläste namn som Johannes Wretman, Annika Langlé, Louise Minerva och Annastina Vrethammar om människans obegränsade möjligheter.

Hösten 1982 fick jag ett telefonsamtal som skulle förändra mitt liv. En yogi från Danmark ringde och undrade om jag var intresserad av att arrangera ett föredrag med hans mästare. Yogins något svulstiga presentation av denne mästare gjorde att jag inledningsvis ställde mig tveksam. Det blev helt enkelt lite för mycket hallelulja över det hela.

Efter min inledande tveksamhet tackade jag trots allt ja. Detta till synes obetydliga medgivande skulle få följdverkningar inte bara för mig, utan för många andra i Sverige.


Första mötet

Vid utsatt tid för föredraget satt ett trettiotal gäster och väntade i cafélokalen. Eftersom ingen Yogi dök upp blev jag tvungen att bjuda på bananpaj. Med bland åhörarna fanns min gode vän Derk Loeks som inför åsynen av Yogi Bhajans namn i programbladet utbrustit: "It´s not possible, if he comes it's a real blessing". Den välsignelsen verkade dock utebli och irritationen över tidsoptimistiska andliga mästare tilltog för varje minut som gick. Til sist, en halvtimme försenad, svepte fyra taxibilar upp framför entrén. Ur bilarna skred ett hov av vitklädda människor med turbaner och slöjor. Under det att publiken med tappade hakor följde varje steg intog hovet Café Vega. Fårskinnsfällar lades ut på allmogesoffan, stolar rättades till och allt förbereddes, men för vem...? När blickarna vändes mot ingången stod en kung i dörröppningen. En majestätisk, lång, kraftfull man, med en spira i handen. Det här luktade sektvarning lång väg.

 

Yogi Bhajan på Café

Yogi Bhajan satte sig till rätta på allmogesoffan. När mina ögon mötte hans gick en stöt genom kroppen. Med vakna ögon pejlade han på ett levande och intelligent sätt kvällens åhörare. Känslan var tydlig: den här mannen hade full koll.

När han började tala tror jag få förstod någonting alls. Med stark indisk brytning berättade han om, kundalinyogan och dess medföljande filosofi. Med i publiken, denna kväll, fanns även alla föredragshållares utmaning. Det var en pratglad dam som brukade ta över de mer osäkra föredraghållarnas kvällar. Efter bara några minuter satte hon igång med en monolog vilket medförde att folk började sucka tungt...Yogi Bhajan lyssnade en liten stund, tog sedan upp sin hand och sade:" They havent paid to listen to you, please sit down". Efter denna tydliga markering om vem som var boss denna afton satt hon tystresten av kvällen, snäll som en liten skolfröken.

Det märkligaste för mig var dock att jag föll i gråt. Det hade inget att göra med orden han sade. Föredraget var som sagt svårt att hänga med i. Det handlade istället om något djupare, något som skedde i mitt hjärta. En djup känsla av att ha kommit hem infann sig. Hur var detta möjligt? Var känslan på något sätt länkad till denna man från en främmande kultur?

 

När Yogi Bhajan lämnade Cafe Vega tittade han på mig och sade:"You should work as a kundaliniyoga-teacher. It will help you to become neutral and it will bring you to a certain leve1." Jag förstod inte vad han menade men tanken om att bli neutral föreföll vanvettigt tråkig. Neutral blir man väl i kistan eller...? Att dessa ord skulle bli vägledande i min undervisning många år senare kanske är lite av ödets ironi.

 

Undervisningen startar

Mitt första kundalini yogapass höll jag på en strand i sydspanien 1986 tillsammans med Doris Ankarberg. Vi hade tagit med oss ett tjugotal entusiaster till Nerja, en pärla vi upptäckt på sydkusten. Varje morgon släpade jag ned våra trötta medverkande till stranden. Vi flexade våra ryggar, sträckte upp benen rakt mot himlen och joggade runt bland de små fiskebåtarna ropandes mantrat : Har, Har, Har, från naveltrakten. De spanska fiskarna hade sett mycket i sina dagar men vad var detta? Då och då kom försynta frågor från deltagarna: är detta verkligen nyttigt? Som nyfrälst pastor ropade jag bestämt tillbaka, -Håll ut, 3 minuter kvar. Kom igenom motståndet...

 

Cafe Pan templet på åttiotalet

När nittiotalet inleddes hade yogan blivit en god vän. Jag hade kommit förbi tron på att självdisciplin innebar nya "krav och måsten". Istället hade yogan blivit min kärleksstund på morgonen. Att konkret återskapa balans genom andning, rörelse och meditation. En form av migrän jag plågats av regelbundet gav vika. Det var ett bevis för mig att yogan hade djupare effekter än jag kunde ha anat. Det infann sig stunder då hela mitt väsen plötsligt fylldes av en hänryckning. Jag tycker om ordet salighet. I dessa stunder var allt helt och nytt, det behövdes inget mer.

Yogi Bhajan fortsatte att besöka Sverige regelbundet. Vid ett tillfälle hade jag samlat de tongivande namnen inom personlig utveckling på Cafe Pan. Där fanns Doris Ankarberg, Tai Ji läraren Thomas Heinemann och många andra. Yogi Bhajan kallade fram Doris och bad henne tona in sig till honom klärvoajant. Det var deras första möte och jag var nyfiken på vad hon skulle se. Hon slöt sina ögon:"Jag ser en stark ryggkanal, alldeles fylld av energi. Jag ser utvecklade bichakras i händerna..."Den korta sessionen avslutades med att han föll fram mot henne, tog tag i hennes händer och utropade: "You are beautiful."

 

Hinder och utmaningar

All andlighet innefattar två sidor. Den ena erbjuder oss möjligheter till växande och mognad i gemenskap. Den andra sidan är fylld av egofrestelser. Yogi Bhajan var i mina ögon en vis och klok medmänniska. Dock varken en Gud eller upplyst. Jag har överhuvudtaget oerhört svårt att relatera till begreppet upplyst. Vad är det? Varför har vissa lärare behov av att kalla sig det? Yogi Bhajan föll inte för den frestelsen trots att många av hans lärjungar ägnade sig åt orgier i dyrkan. Istället sade han: jag är endast en vanlig människa som givits några droppar vatten, det är min plikt att ge dem vidare". Jag kommer alltid att respektera honom för detta. Samtidigt såg jag att organisationen runt honom hade mindre attraktiva sidor. Här fanns tankar om utvaldhet och tron att de var speciella för mänsklighetens framtid. Gammal skåpmat som luktar illa och ständigt serveras i nya förpackningar till de med dåligt självförtroende.

Vid ett tillfälle var en av hans kvinnliga lärjungar inbjuden till Sverige från Kanada. Under sin vistelse försökte hon övertyga mig om det rätta med att konvertera till rörelsen. Hon menade sig ha telepatisk kontakt med Yogi Bhajan och att han, via henne, meddelat detta! Här kom m.a.o meddelanden live via satellit... Jag blev ärligt talat djupt bestört av hennes arrogans. Efter en natt av förvirring bad jag att få tala med henne dagen efter. Vrede kan ibland vara mycket konstruktivt.

Tyvärr är det inte helt ovanligt att människor säger sig företräda ärkeänglar, stora andar eller mästare i syfte att manipulera andra. Hon bad slutligen om ursäkt men först efter att jag frågat Yogi Bhajan om han stod bakom detta utfall av andlig hybris.

 

Yogalärarutbildningen

I mitten av nittiotalet exploderade intresset för yoga, qigong och tai-ji i Sverige och västvärlden. Kvällstidningarna tävlade om att berätta om den nya trenden. Det som en gång hade associerats med "flumm" var plötsligt helt rätt. Ramarna för vad vi anser vara flumm förflyttas ständigt.

Den allra första lärarutbildningen på Deva center 1994.

 

Det var dags att starta upp Sveriges första kundaliniyogalärarutbildning. Yogi Bhajan hade givit mig sin välsignelse men hur gör man? Jag började studera yogisk kunskap överallt där den gick att finna. Inte allt kändes helt fräscht.

Gammal kunskap behöver inte nödvändigtvis vara vis bara för att den sägs vara flera tusen år gammal. Personligen ställer jag varken upp på att ett visst kön är mer intuitivt än det andra eller att en specifik färg vidgar auran eller hur män och kvinnor skall bete sig för att skapa kemi. Vi lever i en tid där utmaningen, som jag ser det, är att lyfta fram vår egen unika personlighet.

 

Nya vägar

Sista gången jag mötte min gamle lärare var symboliskt nog i den Helige Franciskus stad Assisi, NordItalien. Yogi Bhajan gav en kurs kallad Masters Touch för lärare och hans undervisning var briljant. Här upplevde jag återigen ett ögonblick som alltid kommer att leva i mitt hjärta. Ett ögonblick av djup andlig enhet - lärjungen och mästaren.

Vid en frågestund tog jag tillfället i akt att fråga honom om de tankar som vuxit fram inom mig under de senaste åren: behöver inte yogan förändras i mötet med vår egen kultur och integreras på ett sätt som gör den tillgänglig för än fler? Hans svar gav mig visshet om att jag behövde följa min egen vägledning. Kort därefter skrev jag ett avskedsbrev till honom. Hans kommentar: "It was worse than being shot in my heart" Jag kände dock ingen skuld, beslutet var förankrat. I hjärtat finns ingen separation mellan oss.

 

Livsyogan finner sin form

Livsyoga är namnet på denna nya yogagren. Här använder vi inte bara österländska mantras utan sjunger musik från många andliga traditioner. Idag har redan ett stort antal Livsyogalärare blivit internationellt certifierade. Min förhoppning är att dessa skall bli en positiv kraft i samhället under åren som kommer. Att de kan erbjuda kraftfulla verktyg som hjälper människor mitt uppe i vardagen att hantera stress och det tilltagande informationsflödet. En yogalärares djupaste uppgift är att stödja andra att lita till sin egen inre auktoritet. Vi kommer behöva intuitionen som vägvisare då trygghet och strukturer rasar omkring oss. Eller som Yogi Bhajan sade vid ett möte:

"The time for Gurus is over. The only way to save the world, is to get the ordinary person on the street to meditate".

 

Well , we are working on it!

 

"Hemma igen efter en salig yogahelg i Sörmlands djupa skog. De är magiska dessa helger när yogalärare samlas. Tack Tomas Frankell för att du är den du är och gör det du gör. Din andliga höjd och pedagogiska förmåga är exceptionell. Tack alla underbara yogisar som delar skratt och tårar med mig."

Marie Louise Zeisig
Augusti 2013

Information och anmälan

Kostnad: 25. 500 kr inkl. moms. Betalning per modul = 3.642 kr. Logi för retreat ca: 2.500 kr

Kompendium och arbetsmaterial ingår i utbildningskostnad.

För mer information kontakta:
tomas@devanews.com

Yoga i 2000 talet – möjligheter och utmaningar
Reflektioner av Tomas Frankell

Är yoga något mer än bara verktyg för att må bra? Från att ha setts som suspekt och flummigt fylls idag hälsobilagor och dagstidningar med senaste yoganytt. Utvecklingen har också gått i rasande tempo. I början av 1980 talet när jag själv mötte yogan genom Yogi Bhajan vad det få som visste något om vad det handlade om. Det inkluderade även mig.
Likt de flesta trodde jag att yoga handlade om märkliga gymnastiska konster med flexibilitet i fokus. Kunde man inte knyta ihop sig till ett litet yogiskt nystan och samtidigt sjunga OM var det bara att släppa tanken på yoga.

Idag sitter människor från alla samhällskategorier på yogamattan och andas djupt eller med eldandning. Det är intressant att fråga sig hur denna utveckling varit möjlig? Dels kanske det handlar om att vi lever i ett mer mångreligiöst och kulturellt samhälle. Vi är inte lika rädda längre från ”konstigheter” från andra traditioner. Visst finns det fortfarande de som kopplar yogan till hinduismen. Men ofta handlar det om personer som inte satt sig in i vad yoga egentligen handlar om. Sanningen är att yoga och liknande tekniker använts och används i de flesta stora andliga traditioner. Det är inte för inte som man till exempel brukar kalla Qigong för kinesisk yoga. De utgår ifrån samma energiprinciper i människan. Tanken att den livskraft som flödar igenom våra subtila energikroppar behöver flöda fritt vilket sker genom just medveten andning och rörelse.  

Just den andliga aspekten av yogan flyttas ofta bort på gym och friskvårdsställen. Det känns för många helt främmande att börja närma sig dessa tekniker som något mer än bara för att ”må bra”. Jag ser egentligen inget problem med detta. Vi kommer alltid närma oss olika verktyg för välbefinnande på olika sätt. För mig personligen har dock yogan aldrig handlat om endast friskvård. Med detta sagt kommer jag alltid vara oändligt tacksam för att Livsyogan hjälper mig till klarhet i sinnet och energi i kroppen varje morgon. Men det är den djupare aspekten av yogaträningen som fascinerar mig mest.  Det förunderliga i att jag själv, genom övning, kan föra både kropp och själ till tillstånd av absolut stillhet och frid. När vi närmar oss dessa begrepp tror jag vi måste släppa föreställningar kring vad det innebär. Frid är sällan vad vi tror. För många låter det lite halvtrist och sövande. Men dessa tillstånd, som jag i stunder själv smakat på, innebär en nästan extatisk känsla av liv.

Det spelar ingen roll om vi kallar oss agnostiker, ateister, troende eller något annat. Yogan verktyg kommer föra alla till samma plats. Jag ser det som en plats av affirmation och bekräftelse av något evigt. Kanske skulle den ateistiske tolka det som något annat.
Men det spelar ingen större roll. Vi får genom yogan en chans att komma hem. Vila i en känsla av icke separation. Det är i tystnaden intuition närs, sade den österländske mystiken Parmahansa Yogananda, vilket jag håller helt med om. Vi lär oss genom yogan lyssna på ett djupare plan till oss själva och omvärlden.

När jag själv undervisar strävar jag ständigt efter denna balans. Detta att både lyssna till mitt eget medvetandes stillhet och samtidigt expandera känsligheten ut i gruppen framför mig. För mig finns det därför ett enkelt mål med varje yogaklass, det är att föra mig själv och gruppen till ett helare rum. Vi förflyttar oss från våra personligt splittrade och rastlösa sinnen i början av yogaklassen, till ett mer lugnt och stilla tillstånd som man inom vissa traditioner kallar the Sacred Space”. Det jag älskar med detta är att vi gör arbetet tillsammans. Vi hjälper varandra att nå nuets helande rum. Den lärare som för tillfället leder klassen har en viktig funktion genom att hålla sig själv stilla och i balans. Eftersom alla elevers sinnen är fokuserade på läraren får de själva hjälp att föra sitt eget medvetande till det förändrande medvetandetillstånd som yogaläraren manifesterar. Det är också därför vi gör in och ut toningar. Det hjälper oss att snabbare kontakta den del av vårt medvetande som alltid är stilla, oavsett vad som pågår i dagsmedvetandet.

Yogan är här för att stanna och jag har aldrig känt att mitt bidrag främst handlar om att sprida friskvårdstekniker, det gör andra så mycket bättre än mig. Däremot vill jag genom Livsyogan (en gren på kundaliniyoga- trädet) fokusera på kombinationen tekniker och självkännedom. Yogan vill ta bort hindren till närvaro, men min egen syn är att tekniker inte räcker. Det krävs också ett medvetet arbete med egna attityder och att våga se sig själv speglad i relationer. Vardagens möten och yogamattan är en fin kombination.

Tomas – september 2013

 

Huvudlärare: Tomas Frankell har utbildat lärare i över 20 år.
Han har sedan början av 1980 talet drivit olika forum för andlig och personlig utveckling. Bland dessa Café Pan, Deva center och Café Vega. Med driv, energi, humor och hjärta förmedlar han en vardagens medvetenhet för att behålla livsglädje under livets resa.

Idag är Tomas arbete framförallt inriktat på att utbilda lärare i Livsyoga och meditation. Han undervisar utifrån en ekumenisk grundsyn: ”Det finns många vägar till samma mål.” Tomas har medverkat flitigt i TV och är författare till flera böcker varav den senaste utkommer våren 2014: