Livsyogans rötter

Livsyogan har sina rötter i kundaliniyoga (enligt Yogi Bhajan). En dynamisk och kraftfull gren på det stora yogaträdet.

Livsyogan står religiöst fri och inkluderar visdom från många andliga traditioner. Det innebär bl a att vi använder mantras och musik från bl a hinduism, sikhism, kristendom och buddhism. Ett av målen med Livsyogan är, att i kombination med en kraftfull yogisk verktygslåda, visa på den bakomliggande enhet som förenar alla beprövade andliga vägar.

Livsyogan grundades 1999 av Tomas Frankell.

Efter att ha blivit undervisad direkt av Yogi Bhajan introducerade han under 1980 talet kundaliniyoga i Sverige. År 1992 startade han Sveriges första kundaliniyoga lärarutbildning.

Efter att ha utbildat ett fyrtiotal lärare lämnade han 1997 Yogi Bhajans rörelse för att starta Livsyogaskolan.

Chakras är en beskrivning av sju olika medvetandeplan i människan. Dessa associerar yogan till vissa körtlar, nervcentra och kroppsfunktioner.

Ta kontakt med Deva så får du reda på var och när du kan göra livsyoga.

 

Yogi Bhajan

 

Yogi Bhajan, eller Harbhajan Singh Puri, föddes 1929 i nuvarande Pakistan som då tillhörde Indien. Han utövade från tidiga år Kundaliniyoga, Tantra yoga och Gongmeditation under en mästare, Sant Hazara Singh. Yogi Bhajan blev själv mästare redan vid 16 års ålder. Han fördjupade sig även i andra yogaformer, som bla Hathayoga.

När Yogi Bhajan väl kom till USA 1969 och landade i Los Angeles mötte han den unga, sökande hippiegenerationen, många med drogproblem, och började öppet undervisa i Kundaliniyoga. Tidigare hade endast ett fåtal utvalda haft den möjligheten. Redan från början sa Yogi Bhajan:

- Jag har kommit för att utbilda lärare, inte för att samla lärjungar.

Under åren som följde reste han runt i världen och utbildade människor till lärare i Kundaliniyoga, människor som sedan utbildade nya lärare, o s v. I mer än trettio år ägnade Yogi Bhajan sig åt att utbilda och inspirera och han hann författa ett trettiotal böcker. Alla Yogi Bhajans föreläsningar och klasser finns bevarade till eftervärlden i text eller ljud och de kundaliniyogiska teknikerna finns idag presenterade i mer än tvåhundra böcker och videos. Mer lär komma. Yogi Bhajan dog 2004.

 

 

Vad är Livsyoga?

Livsyoga handlar om att tända vår inre glöd varje dag. Att fylla oss med ny kraft, ny energi så att vi kan möta vardagen med balans och medvetenhet.

Livsyogan är en ny riktning inom den stora kundaliniyogatraditionen. Vi använder exakt samma tekniker och yogapass som inom kundaliniyoga. Samtidigt lägger vi stort fokus på medvetenhet. Vilket innebär utvecklandet av bl a självacceptans, centrering och intuition.

Vad innebär det konkret?

Livsyogan erbjuder många olika yogapass. De har alla sitt specifika fokus t ex att stärka immunförsvaret, vitalisera ryggen eller skapa centrering.

Alla yogapass inkluderar kroppställningar (asanas), andningsövningar (pranayamas), meditationer och mantras (läkande ljud). Inom Livsyogan kallar man ett ”helt” yogapass för en kriya. Det gemensamma målet för alla yogapass är att harmonisera kropp och själ.

Vilken effekt har yogan?

Mängder av forskning visar idag på yogans positiva hälsoeffekter.

  • Ökad stresstålighet
  • Balanserar blodtryck
  • Förbättrat immunförsvar
  • Förbättrad matsmältning
  • Starka, smidiga och uthålliga muskler

På ett psykologiskt plan ger yogan:

  • Ökad närvarokänsla
  • Ett lugnare sinne
  • Mer energi
  • Centrering
  • Tydliga gränser
 
kundalini yoga på terassen