Vision 2011 – Deva community

Sökandet efter platsen har börjat…

I början av detta år kände jag en stark impuls som sade: sätt igång!

Visionen om community handlar om skapandet av en dynamisk växtplats för människor, djur och växter. En levande gemenskap nära naturen där personligt växande och kreativitet får stort utrymme. Här skall utbildningar i yoga, meditationsretreats och kreativitetskurser samsas med bara vara veckor. Med tiden är det tänkt att denna communityskall kunna odla mycket av sina egna grönsaker och frukter liksom bli självförsörjande gällande energi. Kanske kan vi skaffa vårt egna lilla vindkraftverk? En annan dröm är att kunna skapa en meditationsträdgård för vår tids andliga sökare. Det är vi tillsammans som skapar drömmarna och gör dem möjliga.

På Deva community skall man kunna bo permanent eller kortare tid under året. Intresserade skall erbjudas möjligheten till att hyra eller köpa ett andelsboende. Framförallt är platsen tänkt att vara en gemenskap som välkomnar alla oavsett tro, nationalitet, sexuell läggning eller bakgrund.

Jag vill inbjuda dig till att vara del i förverkligandet av denna vision. För mig handlar det djupast sett om tron att vi kan förena oss i respekt för människan, naturen och alla dess livsformer. Om du känner att mina tankar berör ditt hjärta hoppas jag få möta dig framöver.

 

Tomas Frankell

Maj 2010

 

Steg 1 - Formandet av ett arbetsteam
Under början av 2011 kommer möten hållas med målet att forma ett arbetsteam som vill arbeta med Deva gården. Vi kommer parallellt undersöka intresset för boende. Vilka personer är seriöst intresserade av att hyra eller köpa andelsboende på den framtida gården?

Steg 2 - Sökandet efter platsen
Det konkreta sökandet efter platsen är tänkt att starta under våren 2011. Visionen är att vår community ligger högst 20 mil från Stockholm och är lättillgänglig med tåg eller bus. Främsta sökområdet är Sörmland och närområden men även norröver kan bli aktuellt.

Steg 3 – Renovering och uppstart
När platsen är funnen kommer troligen ett renoveringsarbete vara nödvändigt.
Många villiga händer och hjärtan kommer vara välkomna i arbetet. Förhoppningen är att kunna starta någon form av programverksamhet sommaren eller hösten 2011.

 

Tomas Frankell

Tomas är en välkänd profil inom personlig och andlig utveckling. Han introducerade kundaliniyoga i Sverige under 1980 och 1990 talet. Tomas startade även den första lärarutbildningen för kundaliniyogalärare . I slutet av 1990 talet gick han vidare och startade sin egen yogaskola – Livsyogan. Tomas är även känd för att ha varit del i att göra En Kurs i Mirakler känd för en svensk publik.

devas tomas frankell

Sedan början av 1980 talet har Tomas drivit en rad nyandliga centra i Sverige. Det mest kända är Café Vega, Café Pan och Deva center. I början av 2000 talet var han också del i uppstartandet av Deva Espana i sydspanien. Devas verksamhet är idag belägen på söder i Stockholm. Tomas är författare till tre böcker varav den senaste är Sökare i en ny tid.

Ljuset från Norr

Textilväv av Margareta Gelin (I Devas ägo).

deva väv

Under arbetet med väven formades dikten
”Enaren kommer från Norden”

 

På himmelen vandrar redan mannen med vatten i kruset

I eldskrift ristar han tecknet för eran i öst.

Som tjuven om natten skall fridsfursten komma.

Han enar, förenar, ger kärlek och tröst.

Med uppfällt visir och rustningen kastad åt sidan stiger vi enare fram

ur den kargaste jord.

I länk efter länk drar vi upp och lyfter varandra.

Svärdet vid sidan bär kärlekens klinga från Nord.

Fria från sinnenas dok och känslornas yrande skum

enas vi irrande bloss till en levande fackla.

 

Begäret att tjäna och handla på kärlekens väg driver oss framåt

utan få oss att vackla.

På denna oändliga resa som blivit vårt hem

mot medresenärer vi slipas till enhet med eklutens sav

tills plötsligt vi ser att vi verkar och lever vi ingår som droppar i

medvetenhetens gyllene hav.

 

 
Den vackra väven nedan gavs av textilkonstnärinnan Margareta Gelin donerades till Café Pan i mitten av 1980 talet. Därefter hängde den under flera år ipå Deva center på Dalagatan.   
På väven ser vi skuggan av korset – symbolen för den era vi är på väg att lämna – som faller över de nordiska fjällen. När man vandrar igenom dess skugga kommer man fram till cirkeln högst upp. I den ser man ryggarna på de fem nordiska länderna.  De lyssnar och tar emot det levande vattnet av ljusgestalten framför sig. Cirkeln är sluten och en ny tidsålder kan börja.

Margareta skrev dikten när hon vävde ”Ljuset från Norr”

Margareta: "Jag kände en skälvning i hjärtat och såg väven inom mig." Många menar att m änniskan idag står vid övergången från Fiskarnas tidsålder till Vattumannens. Astronomerna säger att vår sol med familj av planeter vandrar omkring en centralsol, miljontals mil avlägsen och att det erfodras något mindre än 26.000 år för att göra ett omlopp. Denna sols bana kallas djurkretsen eller zodiaken, och är uppdelad i tolv stjärnbilder. Vårt solsystem behöver något mer än 2.100 år för att vandra igenom dessa stjärnbilder.  Till exempel levde Abraham i vädurens tidsålder, Jesus i fiskarnas, fisken var också den symbolen de första kristna använda för att identifiera varandra. Det sägs om den nya tidsåldern: ”Människan kommer att inse att de är del av en ofattbar kraft som genomsyrar hela universum.”