Tidigare krönikor

En värld i förändring

Frigiliana 20 maj 2021

Det är intressant med kollektiv intuition...en gemensam känsla för vad som är på gång och många delar samtidigt...det är denna kollektiva intuition som drivit många av oss under de senaste decennierna..en känsla för att vi befinner oss i ett större förändringsskede...något som berör alla...dessa stora skiften tror jag alltid skapar både kaos och kreativitet...för de som kan hantera sitt sinne leder det till nya tankar, kreativitet, lösningar...för de som fastnar i kaoset blir det fiendebilder, fokus på enbart yttre skeenden, förvirring och ett sökande efter folk som håller med om ens egna svart vita verklighet....
Mitt i allt som sker kommer vi uppleva att alltfler söker sig till mindre, ofta andligt inspirerade grupper...här kommer en djupare relation till naturen och djur vara en självklart del av synsättet...en känsla av helighet över skapelsen...Vi kommer forma alltfler gruppboenden där man använder sig av tekniker från olika kulturer och där det samtidigt existerar ett allt mindre behov av att definiera sig enligt religion, politik eller annat...man kan kalla det en form av upplösning och ifrågasättande som dock inte skapar kaos utan mer av närhet, ömsesidig kreativitet och kollektiv intuition...vägledning bortom ego...
Det som är intressant är att vår själ vet, det är egot som tvekar...kram i dagen